През годините на пазара сме се срещнали с много и различни проблеми в хотели и ресторанти.

Един от най-големи проблеми е котления камък, най-често срещан на места с минерална вода.

Ние решихме и този проблем!

Още по-лошо е, когато водата има и свойте сярни отлагания, който залепват по металните части в банята.

Вместо да сменяте крановете се обърнете към нас. Ние имаме решение и на този проблем!

Ето малко снимков материал:

Естественото дърво също е много трудно за почистване. Събира много мръсотия в порите си и

малко продукти могат да се спавят с почистването в дълбочина.

Ние имаме решение и на този проблем:

Нашите колеги от Словакия показват как само с една кърпа и малко вода може да почистите цял автомобил: